Activiteiten binnen Bureau Marcello

Coaching:
Een actieve opstelling naar de cliënt om deze te ondersteunen in het herstelproces, dit met inachtneming van de wensen en behoeften van de cliënt.

Sparringpartner/Consulent:
Het aanwezig zijn en als vraagbaak kunnen dienen voor zowel cliënten als hulpverleners.

Vertaler/Tolk:
Een actieve opstelling naar cliënten en hulpverleners om elkaars taal te vertalen, maar ook naar familie toe.

Laagdrempelige groepen opzetten en onderhouden:
Voor mensen die niet willen stoppen met drank of drugs maar wel problemen hebben in het dagelijks leven. Deze mensen kunnen niet terecht in een AA of een NA omdat men daar het verlangen moet hebben om te stoppen. Ik vind dat deze groep ook ergens terecht moet kunnen. Wij proberen wel deze mensen te motiveren om eens kennis te maken met de zelfhulp.

Voor allerlei verslavingen (denk aan: alcohol-, drugs-, eet-, gok- en game verslaving), dubbel diagnostiek (psychiatrische stoornissen gecombineerd met verslavingsproblematiek) en overige problematieken (denk aan: huiselijk geweld, armoede, schulden, (jeugd)-criminaliteit, etc.). Deze groepen worden, in tegenstelling tot zelfhulpgroepen, begeleid door senior ervaringsdeskundigen van Bureau Marcello. Dit om kwaliteit te garanderen.

Begeleiding en ondersteuning in het herstelproces:
Hetzij op individuele basis of door groepstraining gericht op herstel.

Voorlichtingen:
Te geven aan zowel lotgenoten als professionele hulpverleners, forensische instellingen, etc.

Adviseren:
Bij te ontwikkelen doelgroepenbeleid.

Ervaringswerker:
In een multidisciplinair team.

Gastdocent:
Op scholen en universiteiten.

Beleids- of onderzoekswerknemer.
etc. etc.

Linkedin Logo
Twitter