Missie en Visie Bureau Marcello

Bureau Marcello gelooft dat ervaringsdeskundigheid één van de basispijlers is bij het werken aan herstel. De inzet van ervaringsdeskundigheid draagt bij aan sneller herstel, vergroot de acceptatie van de gevolgen van ziekte en aandoeningen, bevordert de zelfredzaamheid en helpt bij het (her)vinden van de regie en verantwoordelijkheid voor het eigen leven.

Vrij snel na de start van Bureau Marcello bleek er behoefte te bestaan aan laagdrempeligere bijeenkomsten voor in het bijzonder mensen met een dubbele diagnose (een persoonlijkheids- en/of psychiatrische stoornis naast de verslaving) en de groep mensen met problemen waarvoor (nog) geen zelfhulp bestaat. Het supportwork heeft zich ontwikkeld tot een effectieve en efficiënte vorm van hulp die vóór, parallel aan, en ná de professionele behandeling plaatsvindt. Bureau Marcello wil de aanpak en werkwijze van Supportwork inzetten omdat gebleken is dat door deze aanpak met weinig mankracht grote groepen hulpzoekenden een adequate vorm van hulp en ondersteuning geboden kan worden.

De ervaringswerkers van Bureau Marcello zitten niet meer op de stoel van de cliënt als hij samenwerkt met een professional en zijn tweetalig. Zij spreken de taal van de cliënt maar ook van de professional. Doordat wij dus ook een brugfunctie kunnen vervullen betekent dit dat we graag met organisaties samenwerken. Bureau Marcello gelooft dat door samenwerking met de professionele zorg een win-win situatie ontstaat en dat er een sterkere vorm van zorg verleend wordt.

Linkedin Logo
Twitter