Werken samen met/voor

Markieza
Wij werken voor markieza, waaronder bij De Woenselse Poort wekelijks "terugvalpreventiegroep nieuwe stijl" en wekelijkse voorlichting aan teams en lotgenoten. Herstelgroepen voor mensen met een dubbel diagnose.

Leger des Heils
Projecten die lopen:
- Inzet ervaringswerkers
- Herstelgroep Maastricht/Heerlen (wekelijks)
- In domushuizen: Eindhoven, Maastricht en Heerlen wordt er wekelijks een peer to peer groep gedraaid.
- Samenwerking met begeleid wonen Zuid-Limburg
- Venlo: Draaien van peer to peer groepen
- Samenwerking Domus Huizen Brabant/Limburg

Jeugdpreventietraject verslavingen
Preventietraject op het gebied van verslavingen voor de doelgroep 11 t/m 18 jarigen waarbij een trainer d.m.v. de methodiek "gedragsbeïnvloeding met theater als middel" samen met een ervaringsdeskundige op het gebied van verslavingen de kinderen gaat trainen in minimaal 12 sessies van 1,5 uur.

VITA NOVA
Vita nova staat voor nieuw leven, praktijk voor ademtherapie, coaching en begeleiding.
Website: www.praktijkvitanova.nl

Walravens Advies
Samenwerking met WZA
Website: www.walravenszorgadvies.nl

Monask Trainingen & Advies
Verandering is de enige constante factor in het dynamische proces in en tussen mensen onderling.

De bevestiging daarvan vinden wij in allerlei transities in onze huidige samenleving. Als participant van deze maatschappij voel ik mij gedreven om op een authentieke wijze een bijdrage te leveren aan transitieprocessen binnen de (jeugd) zorg- en welzijnssector door middel van trainingen bewustwording, intrinsieke motivatie en communicatie.

Overige partners
Samenwerking met GGzE, Neos en Leger des Heils
Inzet ervaringswerkers
Herstel groepen

Linkedin Logo
Twitter