Wie zijn wij?

Het team van Bureau Marcello bestaat uit mensen die met behulp van zelfhulpgroepen weer de balans hebben gevonden na een ingrijpende ervaring of levensstijl.

In de verschillende zelfhulpgroepen waarin eenieder van ons team minimaal 4 jaar actief is hebben we geleerd om de eigen situatie los te kunnen laten en onze eigen ervaring om te zetten naar een duidelijk verhaal voor het algemene belang. De teamleden blijven zelf ook bijeenkomsten bezoeken teneinde het eigen herstelproces te waarborgen.

In de praktijk blijkt dat dit mensen enorm ondersteunt die graag willen werken aan hun eigen herstel, dit door de erkenning en herkenning van een supportwerker, maar ook lotgenoot.

Onze supportwerkers hebben:
- Inzicht in eigen ziekte en/of problematiek en kan dit in een breder verband zien.

- De kennis ontwikkeld over eigen ziektebeeld en/of problematiek en weet welke factoren bijdragen aan eigen herstel.

- Visie op eigen ziektebeeld en/of problematiek en de daar bijhorende therapieën.

- De kennis om ervaring in te zetten om andere te helpen bij hun weg naar herstel en betere kwaliteit van leven.

- Het vermogen om met een open blik naar eigen ervaring te kijken.

Een lotgenoot wordt dus een ervaringsdeskundige die naast het bieden van van herkenning en erkenning de ander kan ondersteunen en faciliteren in de weg naar herstel. Bij de supportwerker staat niet langer het eigen herstelproces voorop, maar die van een ander.

Linkedin Logo
Twitter