Marcello_sRGB_07

EEN ANDERE KIJK OP HULPVERLENING

De inzet van Bureau Marcello is om mensen die niet meer participeren in de maatschappij terug te brengen en onderdeel te laten zijn van de samenleving. Hen weer mee te laten doen en hun dag zinvol in te vullen. Belangrijk hierin is om niet vanuit ons eigen perspectief of het perspectief van de samenleving naar iemands leven te kijken. Zolang er geen sprake is van overlast of criminaliteit is de manier van leven de keuze van iemand zelf.

Bureau Marcello’s werk op een andere manier dan de conventionele hulpverlening. Dat doen we door het inzetten van doorleefde kennis en een scherp ontwikkelde intuïtie. Ons vertrekpunt in een gesprek met een bijzondere bewoner is het voelen van de spanning van die ander. Wij weten hoe het is om in de overlevingsstand te zitten. Daarom beginnen wij met het delen van onze eigen ervaringen en spanning. Zo houden we de ander een spiegel voor en creëren we inzicht en vertrouwen.

Wij werken niet met labels of dossiers en zonder diagnoses naar de mens die voor ons zit.  Ons werk illustreert de kracht van persoonlijke ervaring en empathie, en de wil om werkelijk naast mensen te staan in hun strijd. Onze benadering breekt door traditionele barrières heen en biedt een frisse kijk op hoe hulpverlening en woningbeheer samen kunnen werken om positieve verandering te bewerkstelligen.