Marcello_sRGB_06

ERVARINGSKENNIS ALS TAAL

Moeilijk bereikbare mensen vinden het vaak lastig om een ander te vertrouwen. Een ander weer durven vertrouwen is dan de belangrijkste eerste stap. Bureau Marcello werkt daarom met ervaren deskundigen. Deze ervaringswerkers hebben minimaal vijf jaar werkervaring, maar vooral veel persoonlijke ervaringen. Door deze te delen, krijgt de ander het gevoel niet alleen te zijn. Zo ontstaat vertrouwen. Vanuit dat vertrouwen ontstaat er ruimte voor verandering.     

Huisbezoek

hulp bij vergroten zelfredzaamheid

Ons team gaat op huisbezoek bij mensen die moeilijk bereikbaar zijn. We doen dit bijvoorbeeld al jarenlang voor Wonen Limburg en voor de gemeente Roerdalen. We helpen mensen met het herstellen en aangaan van contacten. En bij het contact met instanties. Zoals gemeenten, woningcorporaties, deurwaarders en hulpverleners. Mensen worden zelfredzamer. Leren anders tegen hun problemen aan te kijken. En worden actiever binnen de wijk en hun familie.

Overwegingsgroep

levensvaardigheden leren

Bureau Marcello organiseert overwegingsgroepen op diverse plekken in het land. Een overwegingsgroep is een laagdrempelige ontmoetingsplek. Een plek waar mensen weer gezien en gehoord worden, ervaringen uitwisselen, van elkaar leren en elkaar ondersteunen. Een nieuw sociaal netwerk. Overwegingsgroepen werken preventief, hebben geen wachtlijsten, zijn duurzaam en bewezen effectief.

App Buurtwijzer

weer meedoen in de samenleving

De Buurtwijzer-app helpt mensen om weer mee te doen in de samenleving. Met algemene informatie over wat er in de buurt te beleven valt, een prikbord waarop je activiteiten kunt plaatsen, informatie over overwegingsgroepen en informatie over onderwerpen als financiën en eenzaamheid. De app is een laagdrempelige manier om achter de voordeur van mensen te komen. En ze te laten nadenken over hoe het nu echt met hen gaat. We kunnen deze app op maat maken voor elke buurt.

De app Buurtwijzer kun je downloaden via de App Store of Google Play Store. Scan de QR-code of zoek in de App Store of Google Play Store naar “Buurtwijzer”.

Training Zo kan het ook

mensen helpen met eigen ervaringskennis

Deze training is voor medewerkers van gemeenten en woningcorporaties die zelf willen leren hun ervaringskennis in te zetten in hun werk. U hoeft niet in een ontwrichtende situatie te hebben gezeten om een moeilijk bereikbare inwoner te begrijpen. Iedereen heeft een ‘rugzak’ met ervaringen die helpend kunnen zijn voor een ander. In de training ‘Zo kan het ook’ onderzoeken we met elkaar wie u bent, welke ervaringen u gevormd hebben en hoe u deze ervaringen inzet om mensen met complexe problemen te begrijpen en ondersteunen.

Oplossingen op maat

we komen graag bij u langs

Er is van alles mogelijk. Van individuele coaching van medewerkers tot het organiseren van een pilot. Bureau Marcello kijkt graag samen met u wat er nodig en mogelijk is om u te helpen en de leefbaarheid in een wijk te verbeteren.